Stichting Back on Trek 

Educatie Training en WerkgelegenheidStichting Back on Trek start een restaurant met daarbij een cateringservice  in een kansrijk ontwikkelgebied van Rotterdam. De Stichting werkt vanuit de filosofie dat ieder mens gelijke kansen verdient en een plek in de maatschappij. De ingetreden crisis plaatst overheden en bedrijfsleven voor een moeilijk dilemma op het terrein van arbeidsparticipatie, in het bijzonder die van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Landelijke cijfers wijzen uit dat de werkloosheid de komende jaren nog licht zal stijgen en daarmee het aantal mensen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering. De Stichting  levert hier een bijdrage aan met leer- werkplekken voor bijzondere groepen in een geheel vernieuwend horeca concept. In dit concept bevordert de Stichting Back on Trek deelname aan het arbeidsproces van kwetsbare groepen. Zij geeft hen hiermee nieuw elan en trots op hun eigen zelfredzaamheid!  “Soms is alleen een duwtje nodig om de de verandering teweeg te brengen”. 

Een eigen horeca leerbedrijf biedt de Stichting nog meer mogelijkheden om nog meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals ex-gedetineerde vrouwen, jongeren, en allochtone vrouwen in sociaal isolement, net dat duwtje te kunnen geven.De initiatiefnemers geloven in duurzame maatregelen.

Om dit mooie restaurant te kunnen starten zijn we op zoek naar naar donateurs.  Wilt u ons steunen? Wij zijn u zeer erkentelijk. Doneren


Onlangs is ons restaurant Rebelz aan de Rotte in Rotterdam Hillegersberg geopend. Momenteel zijn we ook in gesprek met Woonstad Rotterdam om te kijken wat mogelijk is aan horecagelegenheid Rotterdam West.