Stichting Back on Trek 

Educatie Training en Werkgelegenheid

Het horeca leerproject heeft tot doel ex-gedetineerde vrouwen op te leiden tot Kok of Gastvrouw


Het doel van het leerwerktraject is het opleiden van kandidaten voor een functie in de horeca (mbo2) met als doel duurzame uitstroom naar een baan. Kandidaten worden via een BBL leerroute opgeleid tot kok of gastvrouw.


Ex-gedetineerde vrouwen.


Speciale aandacht voor ex-gedetineerde vrouwen met een allochtone achtergrond.

Deze doelgroep is gekozen omdat het voor ex-gedetineerden moeilijker is zelfstandig op de arbeidsmarkt passend werk te vinden. Dit betekent dat zij meer dan gemiddeld een uitkering hebben (na detentie).

Het individuele vermogen om beslissingen te nemen en controle te hebben over het eigen leven (empowerment) is een subdoel van dit leerwerktraject.Wij zoeken donateurs voor dit project. Steunt u ons?
Met dit geld kunnen onze kandidaten een mbo2 kwalificatie behalen.  Doneren